نخ دندان از مسواک واجب‌تر است

استفاده از نخ دندان از مسواك واجب‌تر است
خبرگزاری فارس
تابناک -

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: نقش نخ دندان در کنترل بهداشت دهان و دندان از مسواک بالاتر است چرا که معمولاً سطوح بین‌ دندان‌ها تمیز نمی‌شود و پوسیدگی از همان‌جا آغاز می‌شود. بهزاد هوشمند اظهار داشت: نقش نخ دندان در کنترل بهداشت دهان و دندان از مسواک بالاتر است چرا که سطوح صاف دندان‌ها با یک روش ساده تمیزکردن دندان‌ها و نوشیدن مایعات تمیز می‌شود اما معمولاً آنچه که می‌ماند سطوحی است که دسترسی به آنها مشکل است به خصوص اینکه در سیستم دندانی بالغان محل‌های تماس دندان‌ها فشرده می‌شود و این احتمال وجود دارد که در زیر محل تماس بین دندان‌ها میکروارگانیزم‌ها و مواد غذایی جمع شود. وی با بیان اینکه پلاک میکروبی در همین‌جا تشکیل می‌شود، تصریح کرد: پوسیدگی نتیجه تشکیل پلاک میکروبی است و درباره فضای بین دندانی باید گفت که بیشتر افراد متوجه پوسیدگی بین‌دندانی نمی‌شوند. لذا استفاده از نخ دندن اجباری‌تر از مسواک است. هوشمند با بیان اینکه توصیه می‌شود حداقل شبی یک‌بار نخ دندان استفاده شود اضافه کرد: در تمیز‌کردن دندان‌ها به کمک نخ دندان باید کاملاً فضای بین‌دندان‌ها و زیر پروتز‌ها و سطوح جونده دندان‌ها که تاثیر بیشتری در پوسیدگی دندان دارند تمیز شود.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: حتماً باید از نخ دندان استاندارد در این زمینه استفاده کرد و می‌توان از نخ دندان حاوی فلوراید و نخ دندان پروفینه ویژه دندان‌های پرکرده استفاده کرد

منابع خبر
نخ دندان از مسواک واجب‌تر است تابناک -
نخ دندان از مسواک واجب‌تر است فردا -
نخ دندان از مسواک واجب‌تر است الف -
استفاده از نخ دندان از مسواک واجب‌تر است خبرگزاری فارس -