داعش در ایتالیا ابراز وجود کرد

فرارو - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

طرفداران گروه تروریستی داعش تصاویری را که ادعا می‌شود در شهرهای ایتالیا از جمله رم گرفته شده به همراه پیام‌های تهدید آمیز منتشر کردند

منابع خبر
داعش در ایتالیا ابراز وجود کرد تابناک - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
داعش در ایتالیا ابراز وجود کرد فرارو - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴