تضمین وزیر اطلاعات برای بازگشت مهاجرانی که "تخلف" نکردند

وعده وزیر اطلاعات ایران درباره بازگشت برخی از مهاجران وقایع انتخابات سال ۸۸
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

وزیر اطلاعات در مورد شرط بازگشت حامیان موسوی و کروبی که به خارج رفته‌اند می‌گوید "هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند." او در مورد آنچه "خلاف" خوانده توضیحی نداده است

منابع خبر