ملک سلمان: جلوی ایران بایستید!

ملک سلمان: السیسی باید درخواست ما را تمکین کند
خدمت
جهان نیوز - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

پادشاه عربستان سعودی در نشست رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از همتایان عرب خود خواست تا در برابر ایران بایستند.

منابع خبر
ملک سلمان: جلوی ایران بایستید! جهان نیوز - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴