درخواست از جاوید رحمان، برای رسیدگی به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی بیمار در ایران

فوتبالی‌ترین - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، روز چهارشنبه ۲۲ خرداد/‌ ١٢ ژوئن ، محرومیت روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران زندانی در ایران از درمان را محکوم و آن را «رفتاری غیرانسانی و ظالمانه» توصیف کرد

منابع خبر