واکنش کدخدایی به برخورد فیزیکی نماینده مجلس با یک خبرنگار

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران - ایرنا - سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود به برخورد فیزیکی یک نماینده مجلس شورای اسلامی با یک خبرنگار واکنش نشان داد.

منابع خبر
واکنش کدخدایی به برخورد فیزیکی نماینده مجلس با یک خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی -
واکنش کدخدایی به برخورد فیزیکی با یک خبرنگار تابناک -
واکنش کدخدایی به برخورد فیزیکی نماینده مجلس با یک خبرنگار عصر ایران -