اختیار صدور پروانه نمایش فیلم ها از سازمان سینمایی سلب می شود؟!

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ مهر ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - اختیار صدور پروانه نمایش فیلم ها از سازمان سینمایی سلب می شود؟!

منابع خبر