آزادسازی ۱۵ هکتار از اراضی بستر رودخانه در تنگه واشی و منطقه سرخدشت

خبرگزاری میزان -

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه میزان از آزادسازی ۱۵ هکتار از اراضی بستر رودخانه در تنگه واشی و منطقه سرخدشت خبر داد

منابع خبر
آزادسازی ۱۵ هکتار از اراضی بستر رودخانه در تنگه واشی و منطقه سرخدشت خبرگزاری میزان -