وزیر آموزش و پرورش: اگر دانش‌آموزان بگویند پیروان ادیانی غیر از دین‌های رسمی هستند، تحصیل آنها ممنوع است

رادیو زمانه - ۸ روز قبل

محسن حاجی میرزایی گفته اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری به جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آن‌ها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آن‌ها در مدارس ممنوع است.

منابع خبر