با رفتن نجفی از فردا به سازمان میراث فرهنگی نمی روم/ حس شکوفایی چند ماه پیش تغییر کرده است

نجفی با استعفا از میراث فرهنگی دبیر 'ستاد هماهنگی اقتصادی' شد
بی بی سی فارسی
خبرگزاری فارس - ۱۰ بهمن ۱۳۹۲

مهدی حجت در پی پذیرش استعفای محمدعلی نجفی از سوی رئیس جمهور و تغییر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرد: تصمیم بر این دارم که از فردا دیگر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نروم

منابع خبر