اعلامیهء پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دموکرات ایران: این خونی است که در پاریس از پیکر آزادی انسان جاری شده

اعلاميهء پيوند سرای نويسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دموکرات ايران: اين خونی است که در پاريس از پيکر آزادی انسان جاری شده
گویا
گویا - ۱۹ دی ۱۳۹۳

اعلامیهء پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دموکرات ایران: این خونی است که در پاریس از پیکر آزادی انسان جاری شده »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

حملهء گستاخانهء چند نقاب پوش افراطی مدعی مسلمانی به دفتر تحریریهء هفته نامهء "شارل آبدو" در پاریس، و کشته شدن چندین نویسنده و کاریکاتوریست سرشناس فرانسه و کشته و مجروح شدن افراد پلیس و مردم عادی، کسانی را که معتقد به آزادی بلاشرط بیان و قلم در سراسر جهان هستند در تنفر و تأثری عمیق فرو برده است.

در طول تاریخ، دشمنان هراسیده از آزادی، هرگز لحظه ای از دوختن دهان ها، شکستن قلم ها، زنده زنده پوست کندن معترضان، و حذفِ فیزیکیِ نویسندگان و هنرمندانِ حقیقت گو و طرفدارِ آزادی بیان کوتاهی نکرده و عقب ننشسته اند و تنها در سده های اخیر است که، با رشد گرایش به سکولاریسم و مطرح شدن ضرورت رعایتِ مفاد حقوق جهانشمول بشر، دمکراسی توانسته است، بعنوان تضمین کنندۀ آزادی انسان ها، و از جمله آزادی بیان و قلم، در کشورهای مختلف پا بگیرد.
متأسفانه اما، در سه چهار دههء اخیر، با رشد دایم التزاید افراطی گری و توحشی که به نام مذهب، و بخصوص مذاهب اسلامی، علیه همهء دست آوردهای حقوق بشری رخ نموده، و کلید آغاز آن هم نخست به دست آیت الله خمینی و در کشور دچار انقلاب اسلامی ما زده شده، دنیا شاهد ده ها نوع از این نامردمی ها بوده است. در این میان، کشور ما نمونهء آشکار کوشش حکومتی مذهبی برای قتل عام نویسندگان و هنرمندان و کوشندگان سیاسی سکولار بوده است؛ جنایاتی که در چهار دههء اخیر امواج اش به خارج از مرزهای ایران هم کشیده شده و بسیارانی از سرشناسان سکولار ما را، بخصوص در اروپا، در خون خود غلطانده است.

جای حیرت آن است که دیده ایم کشورهای مغرب زمین، که خود خاستگاه سکولاریسم و حقوق بشر بوده اند، بجای نشان دادن واکنشی درخور به این وحشی گری ها، سیاست تقویت بنیادگرایان در خاورمیانه و مماشات با سردمداران بنیادگرائی را پیشه کرده و تا آنجا پیش رفته اند که قاتلان دستگیر و محاکمه شدهء شخصیت های سکولار ما را از زندان آزاد ساخته و به خاستگاه خون بارشان بازگردانده اند.
آنچه دیروز در پاریس رخ داد، و آنچه در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نیویورک به خاک و خون کشید، تنها رشحات اندک امواج توفانی است که اکنون در خاور میانه و شمال افریقا هزاران هزار از مردم بیگناه را می دزدد، می کشد، می فروشد و سر می برد. و تا ریشه در آب است گریزی از رشد رورافزون این گیاه خبیثه نیست.
اینکه در ایران و در هر کجای دیگر جهان نویسندگان و هنرمندان در خط مقدم این حمله ها قرار دارند امری اتفاقی نیست.

"اینکه در ایران و در هر کجای دیگر جهان نویسندگان و هنرمندان در خط مقدم این حمله ها قرار دارند امری اتفاقی نیست"کشورهای غربی عادت کرده اند که حوادث جهان را در قالب اموری سیاسی ـ اقتصادی تبیین کنند؛ حال آنکه آنچه گوهر واقعی توحش ظاهر شده در پوشش بنیادگرائی مذهبی را شکل می دهد ماهیتی فرهنگی دارد. آری این جنگی فرهنگی علیه تمدن و دست آوردهای انسان خالق جامعهء سکولار مبتنی بر مفاد اعلامیهء جهانگستر بشر است که اکنون جبههء دهشت بار خود را در اروپا می گشاید و یقین هم دارد که، با تسلط مصلحت اندیشی های حقیر سیاسی و اقتصادی بر اطاق های تصمیم گیری حکومت های غرب، نباید متتظر واکنشی برانداز باشد.

منابع خبر