محاصره نوار غزه همانند تنبیه جمعی ۱.۶ میلیون ساکن آن بوده است

حمله پهپادهای جاسوسی اسرائیل به نوار غزه
خبرگزاری دانشگاه آزاد
خبرگزاری فارس -

خبرگزاری فارس: یک گروه حقوق بشر اسرائیلی طی گزارشی درباره چالش‌های محاصره نوار غزه برای ساکنان آن، تاکید کرد محاصره نوار غزه همانند تنبیه جمعی ۱.۶ میلیون ساکن آن بوده است

منابع خبر
محاصره نوار غزه همانند تنبیه جمعی ۱.۶ میلیون ساکن آن بوده است خبرگزاری فارس -
حمله پهپادهای جاسوسی اسرائیل به نوار غزه خبرگزاری دانشگاه آزاد -
حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه پرس تی وی -