محاصره نوار غزه همانند تنبیه جمعی ۱.۶ میلیون ساکن آن بوده است

حمله پهپادهای جاسوسی اسرائیل به نوار غزه
خبرگزاری دانشگاه آزاد
خبرگزاری فارس - ۲۶ مهر ۱۳۹۱

خبرگزاری فارس: یک گروه حقوق بشر اسرائیلی طی گزارشی درباره چالش‌های محاصره نوار غزه برای ساکنان آن، تاکید کرد محاصره نوار غزه همانند تنبیه جمعی ۱.۶ میلیون ساکن آن بوده است

منابع خبر
حمله پهپادهای جاسوسی اسرائیل به نوار غزه خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۲۶ مهر ۱۳۹۱
حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه پرس تی وی - ۲۶ مهر ۱۳۹۱