قول ترامپ به رهبر کیم برای جاسوسی سیا

جهان نیوز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

رئیس جمهوری آمریکا به رهبر کره شمالی وعده جالبی درباره جاسوسی از وی داد

منابع خبر
قول ترامپ به رهبر کیم برای جاسوسی سیا جهان نیوز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸