تصاویر تازه از سرکوب خونین مردم یمن

تصاویر تازه از سرکوب خونین مردم یمن
خبرگزاری مهر
شفاف -

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره اخیرا تصاویری تازه را از جنایات رژیم دیکتاتور یمن منتشر کرده که در آن اوج خشونت این رژیم در برخورد با مردمی که با دستان خالی تنها به مخالفت با وی برخواسته اند، دیده می شود. در آخرین تحولات یمن دو نفر از مخالفان در منطقه تعز (جنوب صنعا) کشته شده و قریب به هزار نفر دیگر در این شهر و پایتخت یمن زخمی شدند. از سوی دیگر، منابع خبری از کشتار وحشیانه مخالفان علی عبدالله صالح در میدان التغییر صنعا که در روزهای اخیر به محل اصلی تجمع مخالفان تبدیل شده، خبر می دهند. البته با وجود سیاست سرکوب شدید دیکتاتور یمن که اصلی ترین نگرانی اش در این روزها محاکمه پس از سقوط است، اما مردم یمن همچنان به طور گسترده در خیابانها تجمع کرده و دست به تظاهرات می زنند. این در حالی است که وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس امروز با حضور در ریاض (پایتخت عربستان) درباره طرح پیشنهادی در زمینه حل بحران یمن گفتگو می کنند.

"در آخرین تحولات یمن دو نفر از مخالفان در منطقه تعز (جنوب صنعا) کشته شده و قریب به هزار نفر دیگر در این شهر و پایتخت یمن زخمی شدند"در این طرح که پیش از این جزئیاتی از آن منتشر شده، علی عبدالله صالح قدرت را به معاونش تا زمان تشکیل دولت وحدت ملی واگذار می کند. البته این مسئله در قبال ارائه تضمینهایی لازم به صالح درباره عدم محاکمه و پیگرد قضایی پس از کناره گیری انجام خواهد شد. اما به نظر می رسد مردم یمن با این طرح عربی مخالفت کرده و در روزهای آتی به تظاهرات خود تا زمان رسیدن به خواسته هایشان که کناره گیری فوری "علی عبدالله صالح" از قدرت در صدر آن قرار دارد، ادامه دهند

منابع خبر
تصاویر تازه از سرکوب خونین مردم یمن شفاف -
تصاویر تازه از سرکوب خونین مردم یمن خبرگزاری مهر -