۸۰۰ میلیون تومان، قیمت بازیکن سابق استقلال

ارزیابی مزیت تولیدی شمش آلومینیوم ایران با روش هزینه منابع داخلی
خبرگزاری فارس
جام جم -

به گزارش جام جم آنلاین ، بختیار رحمانی پس از فسخ قرارداد با استقلال راهی تیم فولاد خوزستان شد. بر اساس گزارش منبع آگاه این بازیکن برای یک فصل و نیم حضور در این تیم خوزستانی مبلغ ۸۰۰ میلیون تومانی قرارداد بستهاست. همچنین قراربراین شده که بازوبند کاپیتانی فولاد خوزستان هم دوباره بربازوی بختیاررحمانی بسته شود.

منابع خبر
۸۰۰ میلیون تومان، قیمت بازیکن سابق استقلال... جام جم -
ارزیابی مزیت تولیدی شمش آلومینیوم ایران با روش هزینه منابع داخلی خبرگزاری فارس -