اشتون نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای می‌ماند

صدای آلمان -

کاترین اشتون در پست خود به عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده گروه ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای با ایران ابقا شد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای تاکید کرده است که اشتون مذاکرات هسته‌ای را تسهیل می‌کند

منابع خبر
اشتون نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای می‌ماند صدای آلمان -
حضور کاترین اشتون با سمتی تازه در مذاکرات هسته‌ای ایران رادیو زمانه -
اشتون در مذاکرات هسته‌ای ایران می‌ماند کلمه -