تشریح جزییات دستور رییس قوه قضاییه در مورد احکام صادره در پرونده‌های اخیر

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دستور رییس دستگاه قضا در مورد احکام صادره در پرونده‌های اخیر، گفت: این دستور ناظر بر یکی از پرونده‌های مربوط به موضوعاتی است که به پرونده‌های کارگری موسوم شده است

منابع خبر