مرکل: برای حفظ توافق هسته‌ای مصمم هستیم

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
منابع خبر
مرکل: برای حفظ توافق هسته‌ای مصمم هستیم باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸