عکسی که گرفتن آن ۶ ماه طول کشید/ عکس

عکسی که گرفتن آن شش ماه طول کشید / عکس
شفاف
آفتاب - ۱۱ خرداد ۱۳۹۰

آفتاب: این عکس توسط جاستین کینل در فاصله زمانی ۶ ماه گرفته شده است. عکس، پل معلق بریستول در بریتانیا را نشان می‌دهد. اثر عبور خورشید در بالای پل در این ۶ ماه مشخص است

منابع خبر
عکسی که گرفتن آن شش ماه طول کشید فرهیختگان - ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
عکسی که گرفتن آن شش ماه طول کشید جهان نیوز - ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
عکسی که گرفتن آن شش ماه طول کشید / عکس خبر آنلاین - ۱۱ خرداد ۱۳۹۰