نخستین دوره رباتیک کشوری با معرفی تیم های برتر در اردبیل به پایان رسید

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
منابع خبر
تیموریان: همه ما عضو یک تیم هستیم عصر ایران - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵