هیات مدیره پرسپولیس ۹ نفره خواهد شد!

پارس فوتبال - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
منابع خبر
هیات مدیره پرسپولیس ۹ نفره خواهد شد! پارس فوتبال - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳