استاد دانشگاه تونس: اسلام دارای جذابیت معنوی و فرهنگی است

استاد دانشگاه تونس: اسلام دارای جذابیت معنوی و فرهنگی است
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی -

استاد دانشگاه تونس: اسلام دارای جذابیت معنوی و فرهنگی است مشهد- ایرنا- استاد دانشگاه تونس گفت: اسلام دارای جذابیت معنوی، فرهنگی، ذوقی و جمالی است.

به گزارش ایرنا، دکتر 'حذیلی منصر' روز یکشنبه در کمیسیون علمی گفت و گو های فرهنگی ایران و جهان عرب در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان نیز ما را به سوی زیبایی سوق می دهد و بر این اساس هر مطلبی باید از رهگذر زیبایی مطالعه و خوانده شود و گرنه به خشونت کشیده می شود. وی اظهار کرد: استمداد از جهان غیب و توکل به خدا تنها راه رستگاری و خلاصی ازمشکلات است. وی مشهد را در کنار شهرهایی مانند نجف و کربلا واجد حیات معنوی دانست و گفت: تغییر در تمدن باید از طریق مددگیری روحی باشد چرا که دین امری باطنی است و اهل تدین کسانی هستند که اهل مددگیری از عالم غیب می باشند. دکتر منصر افزود: همانگونه که دانه زیتون برای تبدیل شدن به روغن فشارهای بسیار تحمل می کند و چندین بار در آب جوش جوشانده می شود، انسان نیز باید دشواری هایی را تحمل کند تا به رستگاری روحی برسد.

"استاد دانشگاه تونس: اسلام دارای جذابیت معنوی و فرهنگی است مشهد- ایرنا- استاد دانشگاه تونس گفت: اسلام دارای جذابیت معنوی، فرهنگی، ذوقی و جمالی است"وی با هشدار در باره دین ستیزی و مادی گری در جهان اسلام اظهار کرد: مادی گرایی امری خانه برانداز است و فقط از طریق عرفان و استمداد از غیب رهایی از آن و رستگاری ممکن می شود. ۱۹۲۲ / ۶۰۵۳ خبرنگار: کامیار اسماعیل پور ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم

منابع خبر
استاد دانشگاه تونس: اسلام دارای جذابیت معنوی و فرهنگی است خبرگزاری جمهوری اسلامی -