رهبران ایران و روسیه شوک راهبردی به ریاض وارد کرده‌اند

رهبران ایران و روسیه شوک راهبردی به ریاض وارد کرده‌اند
خدمت
تابناک - ۱ شهریور ۱۳۹۵

وبگاه آمریکایی نوشت: پندار عربستان نسبت به ایران شاید اغراق آمیز باشد اما واقعیتی غیر قابل تغییر مبنی بر این است که روابط نزدیکتر بین ایران، روسیه،حزب‌الله و شیعیان عراقی موجب تغییر محیط راهبردی اساسی خاورمیانه شده است

منابع خبر