حاشیه‌های حضور رهبری در منزل شهید همدانی

حاشیه‌های حضور رهبر انقلاب در منزل سردار شهید همدانی
خدمت
تابناک - ۳ آبان ۱۳۹۴

روایت «آقا» از روزهای قبول قطعنامه ۵۹۸: تا چند روز یک غمی بر من مستولی شد ... [بعد از آن] تصور نمیشد که این در [شهادت]مفتوح بماند برای بندگان ... واقعاً حیف است امثال همدانی، کاظمی، صیاد... به‌غیر از شهادت از دنیا بروند

منابع خبر