توضیحاتی درباره حکم دادگاه یک نماینده مجلس

فردا -

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوالی مبنی بر سرنوشت حکم دادگاه یکی از نمایندگان مجلس، گفت: این رای تازه صادر شده و غیرقطعی است

منابع خبر
توضیحاتی درباره حکم دادگاه یک نماینده مجلس فردا -