انتشار میزان دارایی "احزاب پاکستانی" و صدر نشینی حزب حاکم

خبرگزاری میزان -

کمیسیون نظارت بر انتخابات پاکستان در تازه ترین گزارش خود میزان دارایی‌های ثبت شده احزاب سیاسی پاکستان را منتشر کرد

منابع خبر
انتشار میزان دارایی "احزاب پاکستانی" و صدر نشینی حزب حاکم خبرگزاری میزان -