تصاویر/بارش برف در تبریز و ارومیه در آستانه بهار

عکس/ بارش برف در ارومیه و تبریز
پیک ایران
الف - ۲۷ اسفند ۱۳۹۴

بارش برف در تبریز و ارومیه در آستانه بهار.  

منابع خبر
عکس/ بارش برف در ارومیه و تبریز پیک ایران - ۲۷ اسفند ۱۳۹۴
بارش برف و باران در ۱۱ استان عصر ایران - ۲۷ اسفند ۱۳۹۴