روز قدس، روز تجلی شکوه و عظمت امت اسلامی است

روز جهانی قدس، نماد وحدت و همدلی جامعه اسلامی است
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری مهر - ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

تبریز – مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: روز قدس، روز تجلی شکوه و عظمت امت اسلامی، رستاخیز استکبار ستیزی ملل مسلمان جهان، روز وحدت همه انسان های حقیقت خواه است

منابع خبر
روز جهانی قدس، نماد وحدت و همدلی جامعه اسلامی است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ خرداد ۱۳۹۷