استفاده روسیه از پایگاه همدان عمل به قانون اساسی است

استفاده روسیه از فرودگاه نوژه همدان، عمل به قانون اساسی است نه نقض آن
خدمت
فردا - ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: استفاده روسیه از یک فرودگاه جمهوری اسلامی برای حمله به داعش آن هم در قالب یک ائتلاف در راستای عمل به اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است

منابع خبر