برگزاری جشن باستانی سده در کرمان

گزارش تصویری/ برگزاری جشن باستانی سده در کرمان
خبرگزاری مهر
بی بی سی فارسی - ۱۱ بهمن ۱۳۹۰

جشن سده بزرگترین جشن آتش است که هر سال در شامگاه دهم بهمن برگزار می شود. در این جشن، افراد دور آتش جمع می شوند و ترانه هایی می خوانند و در آن رفتن سرما و آمدن گرما را آرزو می کنند. این جشن هر ساله از سوی زرتشتیان برگزار می شود

منابع خبر
برگزاری جشن باستانی سده در کرمان بی بی سی فارسی - ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
جشن باستانی سده+ تصاویر فرهیختگان - ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
نابودی بازمانده ی سرما در سده سوزی کرمان باشگاه خبرنگاران - ۱۱ بهمن ۱۳۹۰