رشد ۳ درصدی اسکناس و مسکوک در سه ماه اول سال

رشد 3 درصدي اسكناس و مسكوك در سه ماه ابتداي سال
خبرگزاری فارس
الف -

حجم اسکناس و مسکوک در سال ۸۸ با ۸/۲ درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته به ۲۱ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید. به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» طبق آخرین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی جمع اسکناس و مسکوک درخرداد ماه سال جاری معادل ۲۱ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان اعلام شده است. این گزارش حاکیست رشد اسکناس و مسکوک در خرداد سال جاری نسبت به اسفند سال ۸۷ معادل ۸/۲ درصد بوده است. میزان اسکناس و مسکوک در خرداد ماه سال جاری در مقایسه با پایان سال گذشته معادل ۵۸۹ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. براساس این گزارش میزان اسکناس و مسکوک در سال گذشته معادل ۲۰ هزار و ۷۳۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان بود که این رقم نسبت به اسفند سال ۸۶ از ۳/۱۳۲ درصد رشد برخوردار بوده است.

"حجم اسکناس و مسکوک در سال ۸۸ با ۸/۲ درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته به ۲۱ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید"بنابراین گزارش ۱۳ هزار و ۴۷۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان از مجموع اسکناس و مسکوک، در دست اشخاص، ۶ هزار و ۱۵۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان نزد بانک‌ها و همچنین یک هزار و ۶۹۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در اختیار بانک مرکزی است.  

منابع خبر
رشد ۳ درصدی اسکناس و مسکوک در سه ماه اول سال الف -
رشد ۳ درصدی اسکناس و مسکوک در سه ماه ابتدای سال خبرگزاری فارس -