افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان نبوده است

افزایش مستمری بازنشستگان كمتر از 100 هزار تومان نبوده است
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری مهر - ۳ مرداد ۱۳۹۱

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر خبازها با بیان اینکه مدیرعامل تأمین‌اجتماعی حدود ۳ ماه پیش در جمع بازنشستگان و کارگران اعلام کرد که در سال ‌جاری حقوق همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران حداقل ۱۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد، تأکید کرد: خوشبختانه در هفته تأمین‌اجتماعی این وعده عملی شد و افزایش مستمری مربوط به چهارماهه اول سال‌جاری به مبلغ ۴ میلیون ریال به عنوان علی‌الحساب افزایش حقوق به حساب همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران واریز شد.

وی با بیان اینکه متعاقب این وعده مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی، وی در تیر ماه امسال طی نامه‌ای از هیئت دولت درخواست کرده است که به صندوق تأمین‌اجتماعی اجازه افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۱۸ درصد داده شود، ادامه داد: هیئت دولت نیز در جلسه ۳/۴/۹۱ طی مصوبه‌ای این اجازه را به تأمین‌اجتماعی داده است و تأمین‌اجتماعی نیز در اجرای این مصوبه برای رعایت اصول بیمه‌ای و عدالت اجتماعی هر دو فرمول را به صورت همزمان اجرا کرده و در مرحله اول حقوق همه مستمری‌بگیران را به میزان ۱۸ درصد افزایش داده و سپس حقوق آن دسته از مستمری‌بگیران که درنتیجه افزایش ۱۸ درصدی ۱۰۰ هزار تومان افزایش نیافته را تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش داده است.

خبازها گفت: افزایش ۱۸ درصدی در رابطه با این افراد منجر به افزایش کمتر از ۱۰۰ هزار تومان در مستمری دریافتی آنان می‌شود که با این اقدام مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی، مستمری دریافتی این افراد ۱۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، بنابراین کاملاً روشن است که حداقل افزایش مستمری بازنشستگان ۱۰۰ هزار تومان است و حداکثر آن نیز بستگی به سنوات پرداخت بیمه و میزان حقوق مبنای کسر حق‌بیمه در زمان بیمه‌پردازی دارد که در خصوص برخی افراد تا ۴۰۰هزار تومان افزایش نیز صورت گرفته است.

منابع خبر