فرماندار آبادان:چوئبده آبادان به کانون ریزگردها تبدیل شده است

اعتراضات کارگران روبه افزایش است. اعتصاب بعنوان یکی از اشکال مبارزات توسط کارگران بیش از دوره های گذشته به شکل غالب اعتراضی تبدیل شده است. گسترده شدن اعتصاب به معنی وجود درجه بالایی از اتحاد و همبستگی کارگران برای تحقق مطالبات و خواستهایشان است. همچنین به معنی رشد خودآگاهی جنبش کارگری و بکارگیری اشکال موثر اعتراض است
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

آبادان- ایرنا-معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه شهرستان آبادان با تبیین منشاء داخلی و خارجی ریزگردها در منطقه گفت:با توجه به کاهش بارندگی، منطقه چوئبده به یکی از مناطق اصلی کانون ریزگرد تبدیل شده است.

منابع خبر