برندسازی محصولات دامی مغفول مانده است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل

بیرجند - ایرنا - مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: این استان علیرغم ظرفیتی که در حوزه محصولات دامی از جمله شیر شتر و عسل دارد اما از نظر برندسازی در این زمینه مغفول واقع شده که این موضوع توسط استاندار در دست پیگیری است

منابع خبر
برندسازی محصولات دامی مغفول مانده است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل