نوشاتل سوئیس: نمایشگاه محمد مصدق از ۱۰ مارس تا ۲۱ ژوئن  ۲۰۱۵ 

نوشاتل سوئیس: نمایشگاه محمد مصدق از ۱۰ مارس تا ۲۱ ژوئن  ۲۰۱۵ 
گویا
گویا - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

نوشاتل سوئیس: نمایشگاه محمد مصدق از ۱۰ مارس تا ۲۱ ژوئن  ۲۰۱۵  »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

دوستان گرامی

دانشگاه نوشاتل، نمایشگاهی بنام فرهنگستان بهار به افتخار دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران ترتیب داده است. لطفا اگر امکان دارد، اطلاعیه این دانشگاه را در بخش رویدادها منتشر نمائید.

نمایشگاه محمد مصدق از ۱۰ مارس تا ۲۱ ژوئن  ۲۰۱۵ 
در دانشگاه نوشاتل ـ سوئیس

محمد مصدق
یک ایرانی نامدار
دانشجو در دانشگاه نوشاتل
(۱۹۱۱ - ۱۹۱۴) 

منابع خبر