۳ گزینه اروپایی برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال

پیمانه -

دبیرکل فدراسیون فوتبال :با بیان اینکه حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده سرمربی تیم ملی فوتبال معرفی خواهد شد، تصریح کرد: مذاکرات فدراسیون فوتبال به طور جدی با مربیان سرشناس فوتبال اروپا ادامه دارد و در صورت فراهم شدن شرایط و توافقات لازم تا پایان هفته آینده سرمربی تیم ملی انتخاب خواهد شد

منابع خبر
۳ گزینه اروپایی برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال پیمانه -
مربی سرشناس فرانسوی ؛ آخرین گزینه سرمربیگری تیم ملی خبر آنلاین -
مربی سرشناس فرانسوی ؛ آخرین گزینه سرمربیگری تیم ملی خبر آنلاین -
سه گزینه برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال شفاف -
سه گزینه برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال جهان نیوز -
سه گزینه اروپایی برای سرمربیگری تیم ملی شفاف -
۳ گزینه اروپایی برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال عصر ایران -