سعید مرتضوی: از معاونت در قتل تبرئه شدم

تابناک - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

مرتضوی درباره اتهام معاونت در قتل گفت: آقای روح‌الامینی تاکنون ۵ بار به دلیل معاونت در قتل از من شکایت کرده و هر ۵ بار یا تبرئه شده‌ام یا منع پیگرد برایم صادر شده است

منابع خبر
سعید مرتضوی: از معاونت در قتل تبرئه شدم تابناک - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
سعید مرتضوی: در بحث معاونت در قتل تبرئه شدم ندای سبز آزادی - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴