نگهداری سرمایه های مردم در کشور هنر مدیریتی است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

کرج – ایرنا - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز گفت: هنر مدیریت در یک کشور این است که سرمایه های مردم که پول و مغز است را باید در همان کشور نگهداری کرد

منابع خبر
نگهداری سرمایه های مردم در کشور هنر مدیریتی است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸