محکومیت یک کشتارگاه طیور به دلیل گرانفروشی در استان سمنان

خبرگزاری میزان -

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از محکومیت یک کشتارگاه طیور به دلیل گرانفروشی در استان سمنان خبر داد

منابع خبر
محکومیت یک کشتارگاه طیور به دلیل گرانفروشی در استان سمنان خبرگزاری میزان -