نصیرزاده: مصاحبه کمیته داوران حاوی اطلاعات غلط برای خبرنگاران بود

جهان ورزش - ۷ دی ۱۳۹۰

هوشنگ نصیرزاده درباره نشست حسین عسگری و رضا غیاثی گفت: مصاحبه اخیر دو نفر از اعضای کمیته داوران حاوی اطلاعات اشتباه برای افکار عمومی بود. یکی از این اعضا در مصاحبه گفت امتیاز داوران ایران در سایت "ورد رفری" وجود دارد و فغانی نفر سیزدهم داوران جهان، ترکی نفر شانزدهم و مظفری زاده نفر بیستم هستند. درحالی که در این سایت فغانی نفر شصت و چهارم، ترکی نفر هفتاد و چهارم و مظفری زاده نفر هشتادم هستند و جهانبازی هشتاد و هشتم است.اوافزود: این سایت متعلق به یک خانم اتریشی آلمانی الاصل است که چون به داوری علاقه دارد اطلاعات داوران را یا از شخص خودشان یا از طریق دوستانشان می گیرد و روی سایت قرار می دهد. اطلاعات داوران ایران را بیشتر شخصی به نام سعید لهراسبی از کرج برای او فرستاده و عکس های داوران ایران را آقای صبری از داوران مشهد برای آنها ایمیل کرده است. این یک سایت صد در صد غیر رسمی است که برای داوران یک فضای تفریحی تلقی می شود.نصیرزاده تصریح کرد: از نکات جالب توجه در این سایت این است که اشخاصی از داوران برجسته مانند هربرت فاندل آلمانی بعد از محسن ترکی قرار گرفته و کانتالخو مدینا داور برجسته اسپانیایی ۱۰ پله پایین تر از فغانی و دکتر مارکوس مرک آلمانی برجسته ترین داور دهه اخیر اروپا در ردیف ۹۰ و بعد از فغانی، ترکی و جهانبازی است و جالب تر اینکه یکی از مهمترین داوران اروپا به اسم پیتر فرود فلد سوئدی هم که یکی از داوران مهم جام جهانی بوده پشت سر داوران ایرانی قرار گرفته است.این کارشناس ادامه داد: این آمار که بیشتر به شوخی شبیه است مبنای مصاحبه عضو رسمی کمیته داوران ما برای دادن اطلاعات غلط به خبرنگاران است.

"هوشنگ نصیرزاده درباره نشست حسین عسگری و رضا غیاثی گفت: مصاحبه اخیر دو نفر از اعضای کمیته داوران حاوی اطلاعات اشتباه برای افکار عمومی بود"در آن مصاحبه گفته شد منتقدان نمی دانستند که ممبینی در همان ردیف سوم لیست ایران بوده و جابه جا نشده است. درحالی که این اشتباه توسط همین آقا در برنامه مناظره ۹۰ صورت گرفت که در پخش زنده گفت ما ممبینی را از ردیف چهارم به سوم آوردیم تا به او شانس بیشتری بدهیم. او تاکید کرد: بعد از برنامه ۹۰ داود رفعتی به ایشان زنگ زده و تذکر داده است که در پخش زنده شماره ردیف ممبینی را اشتباه گفته اما این آقا سه دفعه است که مصاحبه می کند و ندانستن ردیف صحیح نام ممبینی در لیست بین المللی را به گردن دیگران می اندازد. نصیرزاده در پایان گفت: در این مصاحبه گفته شد که داوران ایران ۵۰۰ دلار می گیرند در حالی که این مبلغ ۳۵۲ دلار است. همین طور اشتباه فرستادن سخندان به جلسه مجمع عمومی به گردن فردی انداخته شد که به طور قطع این استدلال منطقی نبود.

از حق نباید گذشت که کار کمیته و دپارتمان فعلی داوران خوب و مطلوب است اما باید بیشتر مواظب مصاحبه ها و چیدمان داوری خودشان باشند و برای شنوندگان مطالبشان شعور قائل شوند و بهتر است که این نواقص را هم برطرف کنند

منابع خبر