توضیحات دادستان کشور درمورد پرونده"م.ر"

آفتاب - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
منابع خبر
توضیحات افخم درمورد توقیف کشتی تجاری تابناک - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
توضیحات افخم درباره توقیف یک کشتی‌ تجاری عصر ایران - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴