عملیات در سوریه باتلاق مشترک آمریکا و ترکیه

خبرگزاری فارس - ۱۸ مهر ۱۳۹۳

داعش از مشکل عمده برای پایتخت‌های عراق و سوریه به مشکلی عمده برای نیروهایی تبدیل شده که بیشترین نقش را در شکل‌دهی و تقویت داعش داشته‌اند. از این‌ به بعد عراقی‌ها می‌توانند بدون عجله از مقامات کردی و ترکی بخواهند که پدیده داعش که خود پروریده‌اند را در نزدیکی مرزهای خود مهار نمایند!

منابع خبر
عملیات در سوریه باتلاق مشترک آمریکا و ترکیه خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ مهر ۱۳۹۳