با تمدید نشدن مرخصی، دو زندانی سیاسی دیگر به بند ۳۵۰ اوین بازگشتند

با تمدید نشدن مرخصی؛ محمدحسین نعیمی پور به زندان اوین بازگشت
کلمه
جنبش راه سبز - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

 جرس: ابوالفضل شاه پری و محسن صادقی نور با تمدید نشدن مرخصی نوروزی به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگشتند.

به گزارش کلمه، دو زندانی سیاسی به نام ابوالفضل شاه پری و محسن صادقی نور که به مرخصی نوروز آمده بودند با تمدید نشدن مرخصی به همراهان خود در زندان اوین پیوستند.

پیش از این نیز پیش از پایان تعطیلات عماد بهاور، نسرین ستوده، مصطفی بادکوبه ای، حسن اسدی زیدآبادی، کامیار پارسا، سامان حمیدی، سیدشهاب الدین رضوی، مجید صداقت، محمد رضایی، محمود باقری، بهزاد هوشمند، علی اکبر محمد زاده، محمدعلی ولایتی، محسن محققی، شیوا نظرآهاری و محمدحسین نعیمی پور با عدم تمدید مرخصی نوروزیشان به زندان اوین بازگشته بودند.

براساس قوانین، مرخصی از حقوق اولیه زندانیان محسوب می شود اما مسوولان قوه قضاییه و امنیتی از آن به مثابه اهرم فشار بر زندانیان و خانواده هایشان نگاه می کنند و طی چهار سال گذشته زندانیان سبز بیشترین فشار و آزار را متحمل شدند.

برای دادن مرخصی به یک زندانی سیاسی نهادهای مختلف تصمیم گیرنده هستند نهادهایی مثل وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و قوه قضاییه. گاهی برای اینکه یک زندانی چند روزی را نزد خانواده اش بگذراند باید موافقت همه این نهادها جلب شود. کینه ورزی های شخصی و موافقت بازجوهایی که فراتر از قانون قدرت تصمیم گیری دارند، نیز از مراحلی است که یک زندانی را مستحق مرخصی و دیگری را فاقد آن تشخیص می دهد. در نهایت وقتی تمام این مراحل طی می شود، زندانی سیاسی قادر است چند روزی و فقط چند روزی را نزد خانواده اش بگذراند.

این در حالی است که طبق قوانین تمام زندانیان بجز تعداد اندکی حق استفاده از مرخصی نوروزی را دارند.

" جرس: ابوالفضل شاه پری و محسن صادقی نور با تمدید نشدن مرخصی نوروزی به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگشتند"قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

منابع خبر