دوهواپیمای ماهان درمسیر تایلند - ایران مجبور به فرود در فرودگاه کلکته هند شدند

شفاف - ۲۹ شهریور ۱۳۹۰

ایرنا: دوهواپیمای شرکت هواپیمایی 'ماهان ایر' به علت نداشتن سوخت مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بین المللی کلکته هند شدند.این دو هواپیما از شهر 'پوکت' تایلند به مقصد 'تهران' در حال حرکت بودند که به علت نداشتن سوخت کافی مجبور به فرود درفرودگاه بین المللی کلکته هند درمرکز ایالت بنگال غربی شدند. در تماس خبرنگار ایرنا با یک مقام مطلع این هواپیماها پس از چند ساعت تاخیر و سوخت گیری در فرودگاه کلته امروز سه شنبه عازم تهران شدند. این منبع مطلع گفت: شرکت هواپیمایی ماهان با فرودگاه کلکته قرارداد 'تکنیکال لندینگ ' دارد و مشکلی در زمینه فرود اضطراری هواپیماها نیست اما تحویل سوخت توسط مقامات هندی به سختی و پس از چند ساعت تاخیر و رایزنی انجام شد. در این حال خبرگزاری هندی پی تی آی نیز روز سه شنبه به نقل از مقامات فرودگاهی کلکته نوشت: این هواپیماها پس از دریافت سوخت روز سه شنبه عازم تهران شدند. به نوشته این خبرگزاری یکی از این هواپیماها نیز دچار مشکلات فنی بود که پس از رفع نقص و دریافت سوخت و استراحت مسافران درسالن فرودگاه عازم تهران شد.

این دوهواپیما دوشنبه شب در ساعت ۲۰ و ۲۱ به وقت محلی پس از پرواز از پوکت در تایلند درتماس با کنترل ترافیک هوایی در کلکته مجبور به فرود اضطراری در این فرودگاه شدند

منابع خبر