پیوستن ژاپنی ها به داعش با انگیزه ماجراجویی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - انگیزه سفر ژاپنی ها به سوریه و پیوستن به داعش نه همبستگی با یکی از دو طرف جنگ بلکه خستگی از زندگی روزمره، بی حوصلگی، کسالت، بیکاری و تمایل به ماجراجویی است.

منابع خبر
پیوستن ژاپنی ها به داعش با انگیزه ماجراجویی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ آبان ۱۳۹۳
علت پیوستن ژاپنی ها به داعش الف - ۱۲ آبان ۱۳۹۳