کیفیت خواندن نمازعید فطرومهمترین اعمال این روز

نمازعید فطر در گرگان به امامت آیت الله نورمفیدی اقامه می شود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
جهان نیوز -

اعمال روز عید فطر:پیش ازنمازعید سعید فطر در اوّل روز افطار کنی و بهتر آن است که به خرما یابه شیرینی باشد وشیخ مفید فرموده مستحب است تناول کردن مقدارکمی ازتربت سیدالشهداء(ع) که شفا است ازبرای هر دردی.

منابع خبر
کیفیت خواندن نمازعید فطرومهمترین اعمال این روز جهان نیوز -
نمازعید فطر در گرگان به امامت آیت الله نورمفیدی اقامه می شود خبرگزاری جمهوری اسلامی -
نمازعید فطر در گرگان به امامت آیت الله نورمفیدی اقامه می‌شود باشگاه خبرنگاران -