کیفیت خواندن نمازعید فطرومهمترین اعمال این روز

نمازعید فطر در گرگان به امامت آیت الله نورمفیدی اقامه می شود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
جهان نیوز - ۴ تیر ۱۳۹۶

اعمال روز عید فطر:پیش ازنمازعید سعید فطر در اوّل روز افطار کنی و بهتر آن است که به خرما یابه شیرینی باشد وشیخ مفید فرموده مستحب است تناول کردن مقدارکمی ازتربت سیدالشهداء(ع) که شفا است ازبرای هر دردی.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز