زمین لرزه ۴ ریشتری میانرود خوزستان را لرزاند

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

اهواز - ایرنا -زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین میانرود استان خوزستان را لرزاند.

منابع خبر
زمین لرزه ۴ ریشتری میانرود خوزستان را لرزاند تابناک -
زمین لرزه ۴ ریشتری میانرود خوزستان را لرزاند خبرگزاری جمهوری اسلامی -
زلزله ۴ ریشتری میانرود خوزستان را لرزاند عصر ایران -
زمین لرزه ۴ ریشتری میانرود خوزستان را لرزاند آفتاب -