دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی برگزار می‌شود

خبرگزاری میزان -

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار خواهد شد

منابع خبر
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی برگزار می‌شود خبرگزاری میزان -