تدوین نقشه‌راه حمایت از تولید داخلی

رشد 8 درصدی اقتصاد با حمایت از تولید داخلی محقق می‌شود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
پیمانه - ۱۱ فروردین ۱۳۹۱

سیدرضا فاطمی‌امین در گفتگو با مهر با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری گفت: عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که برای امسال انتخاب شده است، برای ثبت نتایج مثبت در طول سال، نیاز به یک‌سری برنامه‌های هماهنگ دارد تا از اقدامات پراکنده دستگاه‌ها جلوگیری شده و در عوض موجب یک حرکت هماهنگ در کشور شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همان‌طور که از حدود دو سال پیش کارگروه ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شد، لازم است برای تکمیل مسیر خوداتکایی صنعتی با استفاده از نقشه راهی منسجم و روشن به اهداف تعیین شده در زمینه حمایت از تولیدات و محصولات داخلی، امکان عملیاتی شدن داده شود.

وی در خصوص اقدامات کارگروه مذ کور نیز اظهار داشت: کالاها و فن‌آوریهای متاثر از تحریم شناسایی شده و برای تولیدکنندگان این کالاها و تجهیزات تشویق‌هایی در نظر گرفته شده‌است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به نقش مثبت ادغام وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح ادغام، اقدامی منطقی بود زیرا تجارت و بازرگانی می‌تواند موجب بهبود حرکت تولیدی در کشور شود. فاطمی امین افزود: در حال حاضر وضعیت صنعت ما به‌گونه‌ای است که در برخی بخش ها بیش از ظرفیت کشور تولید می کنیم و باید به سمت صادرات حرکت کنیم.

وی با اشاره به ضرورت توسعه نگاه تولید صادرات‌محور در کشور گفت: همه بخش‌ها در کشور اعم از تولیدی و تجاری و یا دولتی و غیردولتی باید این نگاه مدیریتی را داشته باشند که کالاهای ایرانی می‌تواند در بازارهای منطقه جایگاه مناسبی داشته باشد.

فاطمی امین در پایان از لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور خبر داد و گفت: ضرورت دارد که سبد ارزی کشور در مبادلات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها متنوع شود.

منابع خبر
تدوین نقشه‌راه حمایت از تولید داخلی پیمانه - ۱۱ فروردین ۱۳۹۱
رشد ۸ درصدی اقتصاد با حمایت از تولید داخلی محقق می‌شود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۱