گرفتار شدن گردشگران در تنگه هلت پلدختر

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
منابع خبر
گرفتار شدن گردشگران در تنگه هلت پلدختر باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸